A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ngày 28/6/2024, đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch từ năm 2022 đến nay.

Trong thời gian qua, Phòng Tài chính  - kế hoạch huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về công tác quản lý, điều hành ngân sách; công tác kế hoạch và đầu; đăng ký kinh doanh; quản lý tài sản theo quy định của pháp luật; tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm sát với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch và các biện pháp, giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn huyện, tổng thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt so với dự toán HĐND huyện giao; tham mưu kịp thời kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chi ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu các nhiệm vụ chi thường xuyên của các đơn vị quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ đột xuất khác phát sinh trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, kế hoạch công tác của cơ quan và các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thảo luận tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn công tác của huyện đề nghị phòng làm rõ hơn về: Công tác tham mưu, thực hiện, giải pháp về tài chính, ngân sách; số liệu liên quan đến công tác quản lý về tài sản công; công tác tham mưu thực hiện kinh tế tập thể; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền; công tác kiểm tra chuyên đề đối với lĩnh vực ngành phụ trách; việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ năm 2022 đến nay; việc giải quyết TTHC, rà soát đánh giá TTHC...

 

Đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Phòng Tài chính – kế hoạch huyện tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cơ cấu và tổ chức hoạt động của Phòng; Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết được cấp trên giao thuộc lĩnh vực phụ trách; triển khai, thực hiện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy giao; các nhiệm vụ của Chi bộ mà Huyện ủy phê duyệt; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 27/2/2023 của UBND huyện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế Phòng Tài chính – Kế hoạch; đặc biệt là liên quan đến công tác tài chính ngân sách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, hiệu quả công tác lập, thẩm định, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm trong phạm vi nhiệm vụ được giao và nguồn vốn thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý; tăng cường công tác kiểm tra hợp tác xã, hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; thực hiện các quy định về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; thực hiện quy chế làm việc và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình


Tác giả: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 466
Trong tháng : 23.746
Tất cả : 215.030