A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND HUYỆN LỘC BÌNH HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI NGÂN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, TRIỂN KHAI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Ngày 28/02/2024, UBND huyện tổ chức cuộc họp đánh giá công tác triển khai thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; triển khai công tác thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2024. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực II; đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn liên quan của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hình ảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác triển khai thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; triển khai công tác thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2024. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024127.421 triệu đồng phân bổ cho 107 công trình, trong đó: Thanh toán cho các công trình hoàn thành, chuyển tiếp 49 công trình; các công trình khởi công mới 58 công trình (Ngân sách Trung ương: 69.284 triệu đồng; ngân sách địa phương: 48.352 triệu đồng; vốn huy động khác 9.785 triệu đồng). Phấn đấu 100% các công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng các công trình được đảm bảo; 100% các nguồn vốn được giải ngân theo kế hoạch. Theo đó, việc thu NSNN trong 02 tháng đầu năm 2024 ước đạt 19.230 triệu đồng, đạt 23,6% so với dự toán pháp lệnh, đạt 18,9% dự toán huyện giao, bằng 153,6% so với cùng kỳ. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 15.844 triệu đồng, đạt 22,8% so với dự toán tỉnh, huyện giao và bằng 177,3% so với cùng kỳ năm 2023; Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 02 tháng đầu năm ước đạt 3.506,1 triệu đồng, đạt 21,9% dự toán tỉnh, huyện giao và bằng 224,3 % so với cùng kỳ 2023; Thu tiền sử dụng đất: dự toán tỉnh giao là 12.000 triệu đồng, ước thực hiện 02 tháng đầu năm là 3.580,6 triệu đồng, đạt 20,8 % so với dự toán pháp lệnh, đạt 10,6 % dự toán huyện giao và bằng 94,6 % với cùng kỳ; Thu phí, lệ phí: dự toán giao 21.450 triệu đồng, ước thực hiện 02 tháng đầu năm là 7.572,1 triệu đồng đạt 35,3% dự toán tỉnh, huyện giao và bằng 205,5 % so với cùng kỳ. Đối với công tác thu các xã, thị trấn: dự toán năm 2024 giao cho 19 xã và 02 thị trấn là 5.685,8 triệu đồng; thực hiện đến 23/02/2024 được 1.564,7 triệu đồng, đạt 27,5% so với dự toán giao.

Đồng chí Hoàng Văn Chiều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Hoàng Văn Chiều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, tập trung của cơ quan, đơn vị liên quan ngay từ những tháng đầu của năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Đồng chí nhấn mạnh và đề nghị: Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN năm 2024 được UBND tỉnh và HĐND huyện giao, các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN huyện, UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ động, phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo kế hoạch; lộ trình cam kết giải ngân thực hiện với từng dự án, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý vi phạm an toàn giao thông,... Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2024 theo phương châm hành động của năm 2024 là Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá.

 

Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 56
Trong tháng : 17.133
Tất cả : 173.648