A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp thông qua nội dung Quy chế quản lý Kiến trúc đô thị thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 26/4/2024, tại trụ sở Liên cơ quan, Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, UBND huyện tổ chức cuộc Họp thông qua nội dung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đội quản lý trật tự đô thị; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. UBND thị trấn Lộc Bình gồm: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Công chức Địa chính -Xây dựng - Đô thị và Môi trường; Bí thư chi bộ; Trưởng các khu, thôn; Trưởng Ban công tác MT, các đoàn thể và đại diện cộng đồng dân cư. Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Hữu Khánh, Tú Đoạn và Đồng Bục và công chức Địa chính - Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường; Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT, đại diện cộng đồng dân cư các thôn nằm trong khu vực quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình đến năm 2035. Đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị) Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp thông qua nội dung Quy chế quản lý Kiến trúc đô thị thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

 

 Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị Hà Nội thông qua việc lập phê duyệt Quy chế quản lý kiến trức thị trấn Lộc, huyện Lộc Bình, nhằm quản lý trật tự xây dựng và triển khai đầu tư theo Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 325/QĐ-UBND ngày 02/3/2023, Quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình năm 2035. Quản lý cảnh quan đô thị, kiến trúc các công trình xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt, kiểm soát việc xây dựng mới, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển kiến trúc, bảo vệ cảnh quan, bản sắc văn hoá dân tộc, đặc trưng kiến trúc đô thị thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình. Cụ thể hoá các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch, kiến trức và xây dựng để quản lý kiến trúc đô thị phù hợp với điều kiện thực tế của thị trấn Lộc Bình. Quy hoạch về kiến trúc các loại hình công trình làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng; củng cấp thông tin quy hoạch, kiến trúc và phục vụ công tác quản lý nhà nước có liên quan. Phạm vi áp dụng Quy chế bao gồm toàn bộ diện tích, ranh giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Lộc Bình đến năm 2035. Quy mô diện tích khoảng 2. 948 ha.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự Cuộc họp đã tham gia ý kiến trao đổi với đơn vị tư vấn về việc thực hiện kiến trúc đô thị sao cho phù hợp nhà đã xây dựng trên địa bàn thị trấn Lộc Bình. Đồng thời đơn vị tư vấn đã giải đáp và tiếp thu soạn thảo gửi các khu tuyên truyền đến cộng đồng dân cư.

Kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phát biểu sau cuộc họp này sẽ tiếp tục phối hợp với Đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị) Hà Nội bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tham mưu dự thảo trình UBND huyện xem xét, trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

 

 Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Trần Lương, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 5
Hôm nay : 966
Trong tháng : 22.472
Tất cả : 143.272