A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÀM VIỆC TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Sáng ngày 09/05/2024, Đoàn giám sát chuyên đề do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện tiêu chí số 03 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, tiêu chí số 13 tổ chức Sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Dương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Xuân Dương đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Theo rà soát, kiểm tra, tự đánh giá, trong 03 tiêu chí giám sát lần này, hiện xã đã đạt 01 tiêu chí đó là tiêu số 03 về thủy lợi và phòng chống thiên tai: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu nước chủ động đạt từ 80% tr lên; đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới trên địa bàn xã phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai đã được ban hành và được lồng ghép nội dung an toàn trước thiên tai. Kết quả đánh giá chung tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2024 của xã, Đoàn giám sát đã tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp để xã hoàn thiện từng tiêu chí, chỉ tiêu để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, cũng như chỉ rõ thêm một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị xã Xuân Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới đến người dân. Cần quan tâm giải quyết đến các tiêu chí, chỉ tiêu về đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức xã phụ trách từng lĩnh vực thực hiện các chỉ tiêu; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động nguồn lực xã hội hóa và Nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực trong xây dựng nông thôn mới để xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.

 

Hà Trang - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình


Tác giả: Hà Trang, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 6
Hôm nay : 892
Trong tháng : 22.398
Tất cả : 143.198