A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 07/6/2024, đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Lộc Bình chủ trì họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản luật mới được ban hành có liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC). Triển khai áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích được quan tâm triển khai thực hiện đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung. Kết quả số lượng TTHC đã được rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết cấp huyện: Tổng số TTHC được thực hiện rà soát: 07 TTHC; Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 91,5 ngày; Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 63 ngày; Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 28,5 ngày; Tỷ lệ cắt giảm: 31,1%; Cấp xã: Tổng số TTHC được thực hiện rà soát: 07 TTHC; Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 260 ngày; Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 179 ngày; Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 81 ngày; Tỷ lệ cắt giảm: 31,2%. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong 6 tháng đầu năm được 8.673 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến 8.535 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 138 hồ sơ); Số hồ sơ đã giải quyết: 8.673 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 8.673 hồ sơ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đề xuất giải pháp khắc phục những chỉ số bị trừ điểm, giảm bậc so với năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Đồng chí Trịnh Tuấn Đông, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu

 

Phát biểu Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện đề nghị các ngành chức năng, các xã, thị trấn phối hợp chặt, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC. Tùy theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể trong việc cải thiện các chỉ số CCHC chưa đạt, tiếp tục giữ vững nâng hạng tiêu chí đạt được và nâng hạng các tiêu chí đạt thấp.  

 

Lý Lê – Trung tâm VH,TT và TT huyện


Tác giả: Lý Lê, Trung tâm VH, TT và TT huyện

Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 3
Hôm nay : 917
Trong tháng : 23.092
Tất cả : 214.376